top of page

Diensten

Begeleiding

Begeleiding

Ondersteunende begeleiding
Door uiteenlopende oorzaken is het mogelijk dat mensen grip op het eigen leven dreigen te verliezen. Ze hebben moeite met het structuren van het dag- en nachtritme of hun deelname aan de maatschappij. Ondersteunende begeleiding richt zich dan op zelfredzaamheid. Het opnieuw krijgen van een zinvolle dagindeling en de ontwikkeling van activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke participatie vormen de belangrijkste doelstelling. De eventuele aandoening of beperking wordt als een gegeven gezien en de ondersteuning richt zich op versterking van wat mensen nog wel kunnen.

Activerende begeleiding
Activerende begeleiding richt zich op herstel of het voorkomen van verergering van gedrag- of psychiatrische problematiek.

Maar ook het omgaan met de gevolgen van alle mogelijke aandoeningen of beperkingen (lichamelijk of verstandelijk) proberen we via activerende begeleiding te verbeteren. Essentieel voor activerende begeleiding is het streven naar verbetering. De aandoening zelf kunnen we niet genezen, maar een betere omgang ermee leidt tot meer kwaliteit van leven. Doormiddel van gesprekken, non verbale communicatie, het oefenen van sociale vaardigheden, advies, instructie, voorlichting is het mogelijk om mensen te leren beter omgaan met hun situatie.

​Contact
Bel ons gerust, onze medewerkers nemen graag de tijd voor u. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 075 6166500. Wij zijn via e-mail bereikbaar u kunt uw mail richten naar info@saenprofessionals.nl.

bottom of page