top of page

Cliënteninfo

Eigen bijdrage
Voor deze verschillende vormen van zorg geldt in de meeste gevallen, afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. dat is wettelijk zo vastgelegd. Hoe lager uw inkomen, hoe lager het bedrag dat u hiervoor moet betalen. De eigen bijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgelegd en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK) in Den Haag. het CAK
stuurt u eens per vier weken een rekening.

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Bel gratis naar het CAK 0800 1925 of kijk op de website www.hetcak.nl

​​

Privacy bescherming
Gegevens als naam, adres, leeftijd en informatie over de gezondheid die voor het verlenen van zorg in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat deze gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders.

 

Beroepsgeheim
Medewerkers van Saen Professionals hebben een beroepsgeheim, zonder toestemming kunnen deze gegevens niet worden verstrekt aan derden. Er is een mogelijkheid om de persoonlijke gegevens in te zien te laten muteren.

​​

Mantelzorgbeleid
Klik hiernaast op de link om het mantelzorgbeleid van Saen Professionals te downloaden:

Klachten & Suggesties
Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over Saen Professionals, of dat u vindt dat dingen anders geregeld kunnen worden. Wij willen dit graag van u horen, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Saen Professionals hanteert de volgende procedure bij het melden van een klacht:

• De cliënt bespreekt zijn/ haar kritiek met de
  medewerker om tot een oplossing te komen;
• Als dit niet tot een oplossing leidt wendt de cliënt
  zich tot de verantwoordelijke leidinggevende bij Saen  
  Professionals, dit kan mondeling of schriftelijk;
• Als dit niet tot een oplossing leidt kan de cliënt een
  beroep doen op de externe klachtenreglement
  die Saen Professionals hanteert.

 

Wilt u meer informatie over de procedure voor het indienen van een klacht? Klik hiernaast op de link >>

bottom of page