top of page

Cliëntenraad

De Clientenraad behartigt de belangen van al onze thuiszorg cliënten en is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunnen zij gericht advies uitbrangen aan Saen Professionals. Door de clientenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven.

 

Bevoegdheden Clientenraad
De clientenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van de instelling over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Dit gebeurt tijdens een periodiek overleg.

Meepraten
Saen Professionals hoort graag wat er leeft onder haar cliënten. Daarom nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met de Clientenraad als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren. De Clientenraad zoekt uitbreiding met nieuwe leden. wanneer u interesse heeft om zelf deel te nemen in de Clientenraad kunt u contact opnemen met Saen Professionals.

Contact
Voor meer informatie over de Cliëntenraad, kunt u
bellen met Saen Professionals op werkdagen van
09:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 075 6166500.

bottom of page