top of page

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over Saen Professionals, of dat u vindt dat dingen anders geregeld kunnen worden. Wij willen dit dan graag van u horen, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 

Saen Professionals hanteert de volgende procedure bij het melden van een klacht:
• De cliënt bespreekt zijn/haar kritiek met

  de medewerker om tot een oplossing te komen;
• Als dit niet tot een oplossing leidt, den wendt de

   cliënt zich tot de verantwoordelijke leidinggevende

   bij Saen Professionals, dit kan mondeling of schriftelijk;
• Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt

  een beroep doen op de externe klachtenreglement

  die Saen Professionals hanteert.

Procedure bij een klacht

bottom of page